Muziekmateriaal (mp3 en pdf)

Klik met de rechtermuisknop op de link om materiaal te downloaden....
N.B. Het zijn thuisopnames, dus verwacht geen uitgebalanceerde opname!

Koor Muziek bladmuziek Programma

Ceciliakoor

Repetitietijd: Maandavond
20.00 - 21.30 uur
in de Luciakerk, Ravenstein

  Zaterdag 20 jan.
  19.00 - Deursen

 • Dit huis, gereinigd (Boekje 13)
 • Kyrie (A37)
 • Gloria (A 37)
 • Zingt van de Vader (Boekje 14)
 • Zo spreekt de Heer (Boekje 5)
 • Credo III
 • Heer sta Uw volk bij (Boekje 6)
 • Orgel
 • Sanctus (A37)
 • Pater Noster
 • Agnus Dei (A 37)
 • Kom en volg mij (Boekje 12)
 • Hoe zouden wij geloven (Boekje 14)

 • Volgende keer: 14 februari
  19.00 uur (Aswoensdag)
 • VIIIe mis
 • God roept de mens
 • Barmhartige Heer (Psalm 103)
 • Orgel
 • Pater Noster
 • Gij die ons het leven
 • O Vader wil aanvaarden
Terug naar het begin